dilluns, 27 de novembre de 2017

Lectura del manifest: violència de génere

Dijous dia 23, en conmemoració del "Dia de la Violència de Gènere" la sra. M.Rosa Llurba, acompanyada de la sra. M. Carme Ferrando, va disertar sobre el tema: "Perquè el silenci es un còmplice dels maltractaments de les dones grans"
Tot seguit es va llegir el manifest amb motiu del dia Internacional de la viòlencia de Génere.